آموزشگاه

شرکت بهین پردازش با تکیه بر کادر مجرب و باتجربه خود آموزش های لازم را به صورت تئوری و عملی در کارگاه های مجهز خود برگزار می کند کارآموزان این آموزشگاه پس از اتمام دوره آموزش خود از طرف آموزشگاه پشتیبانی می شوند تا بتوانند شغل خود را در هر کدام از رشته های آموزشی پیش بگیرند به امید آنکه بتوانیم مفید واقع شده و در تربیت نیروی کاری جوان و مجرب سهیم باشیم.

یکی از بخش های مهم شرکت بخش آموزشگاه می باشد که نیروهای خبره و موفق ساعاتی در طی روز آموزش به هنرجویان را می پردازند. هدف آموزشگاه از برگزاری این دوره های آموزشی تربیت نیروی متخصص جهت ورود به بازار کار و درآمدزایی می باشد. هنرجویان می توانند کلاس هایی که در حیطه کاری شرکت از جمله تعمیرات الکترونیک، طراحی سایت، گرافیک، فتوشاپ و .. آموزش ببینند.