طراحی سایتمقالات طراحی

طراحی چیست؟

تعاریف بسیار متعدد و تصورات غلطی از اینکه طراحی چیست، چطور تعریف می‌شود و چه عناصری دارد، در گوشه‌وکنار دیده می‌شود. اما واقعاً طراحی چیست؟ تصور غلطی وجود دارد مبنی بر اینکه طراحی، صرفاً زیبا کردن چیزها است. البته این موضوع هم درست است که یکی از عناصر طراحی، صرفاً زیبایی شناسانه است اما همه آن چیزی…

ادامه مطلب